بازدیدکنندگان : 26911

بایگانی

دسته بندی

پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389
سنگ سنگ دل نیستکاش سنگ بودم


می شکستم

خانه ای می شدم

خاک میشدم

غذایی میشدم


کاش سنگ بودم

تا

گرمای مادرانه خورشید را در خود جای دهم

و از محبت پدرانه ماه بشکنم


کاش سنگ بودم

تا

نوید شادی بخش برای مرده ای باشم


کاش سنگ بودم

اما سنگ دل نبودم


کاش سنگ بودم

سنگ در ننگ نیست

سگ سنگ دل نیست

سن سنگ کم نیست


ضربه دوسنگ بازی کودکانه است

بیدار کردن خوابیدگان است

سقف خانه ای برای مردگان است


کاش سنگ بودم


مطالب گذشته

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس