بازدیدکنندگان : 26911

بایگانی

دسته بندی

سه‌شنبه 5 آبان‌ماه سال 1388
جملاتی که برای من جالب بود

اکثرمردم شر را آسان تر ازخیر باور دارند 

مخفی کردن لازم است اما مخفی شدن هرگز  

رنجرا باید همان طور که هست بیان کرد 

زندگی واقعی دیده نمی شود 

خوش آنکه جوانی جوان بود اماصد بار خوش تر آنکه جوانی خودتا لب گور از دست نداد 

باید آزاد اندیش بود آنچنان که از نوشتن حماقت ها هراسی نداشته باشیم 

                                     

                                                                                                    چخوف 

اگر می خواهی هستی را بشناسی خود را بشناس 

من جز یک چیز چیزی نمی دانم وآن اینست که هیچ نمی دانم 

 

                                                                                                     سقراط 

گذشت سال وماه ورسیدن به پیری خردمندی نمی آورد 

هرکس هرچه می پندارد حقیقت دارد 

                                                                                                    افلاطون 

خردمند آنچه می داند نمی گوید آنچه می گوید می داند مطالب گذشته

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس